Welcome to ECS AB!

- a Swedish company specialized in drum composting. Our goal is to turn the waste into a profitable resource. QuantorXL® is the first composting system in Sweden that has been approved for composting manure, as according to EU regulations for animal by-products.
Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel.
Läs mer >>>
QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel.
Läs mer >>>
QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel.
Läs mer >>>