ECSAB grundades 2006 och samma år köptes patent och rättigheter för trumkompostering från det finska företaget Rumen Oy. Teknologin och systemet har sedan  fortsatt att utvecklas och uppfyllde 2009 jordbruksverkets krav för systemgodkännande. Tillsammans med Rumen Oy har över 100 trumkomposterings-anläggningar levererats och driftsatts i Finland och Sverige.

QuantorXL® Trumkompostering från ECSAB löser moderna krav på avfallshantering, återvinning och kompostering av slam från vattenreningsverk, biogas- och kommunala avfallsanläggningar, fiskindustri, lantbruk, stuterier, päls- och fjäderfarmar, ridskolor och travanläggningar m.m. ECSAB erbjuder högkvalitativ, beprövad och hållbar avfallshanteringsteknologi.

Behovet av denna teknik är stort och växer. Vår vision är att ha ytterligare 100 QuantorXL® anläggningar i drift inom några år!

Vi på ECSAB har kunskapen som skapar trygghet för kunden.


Vårt kontor hos systerföretaget RS Produkter

Vi på ECSAB – kontaktuppgifter

Besöksadress:
Härkeberga Ekeby 21
745 96 Enköping


Mats Tuvesson
Verkställande direktör,
Sälj- och Marknad
mats.tuvesson@ecsab.com
+46 (0)70 384 84 00 Mats Tuvesson


Rainer Ström
Styrelseordförande
rainer.strom@ecsab.com
+46 (0)70 335 21 27 Mats Tuvesson

Magne Tuvesson
Professor emeritus
Växtodlingslära och produktionsbiologi

Olle Liwing
Systemtekniker
Utveckling, systemteknik

Ni kan även kontakta oss på e-post info@ecsab.com,
växelnummer 0171-41 41 85 eller
fax 0171-41 41 90