2017-09-05 Ålandskomposten köper ”QuantorXL®” trumkompostering

Det är med glädje att vi nu kommer att få leverera en komplett anläggning innehållande trumkompostering för hushållsavfall och kross/pump anläggning för slakt- och fiskavfall, värmeväxlar system för varm luft/ånga från trumman till att värma lakvatten som sedan renas i vår vattenreningsanläggning.

Låg energiförbrukning med ca 25 000 kWh/år och återvinning av processenergi motsvarande ca 100 000 kWh/år.

2017-09-05 Ålandskomposten köper ”QuantorXL®” trumkompostering

Det är med glädje att vi nu kommer att få leverera en komplett anläggning innehållande trumkompostering för hushållsavfall och kross/pump anläggning för slakt- och fiskavfall, värmeväxlar system för varm luft/ånga från trumman till att värma lakvatten som sedan renas i vår vattenreningsanläggning.

Låg energiförbrukning med ca 25 000 kWh/år och återvinning av processenergi motsvarande ca 100 000 kWh/år.