Wiggeby Gård

Wiggeby Gård på Ekerö hygieniserar framförallt hästgödsel i sin QuantorXL® anläggning. Genom att komplettera processen med en förkompostering under tak kan man öka genomströmningen och höja den totala kapaciteten för anläggningen.

Mellby Gård

Första storskaliga komposteringen av svingödsel i drift.

Rölunda Produkter

Kompostering för häst- och kogödsel samt grönsaksavfall.
En Quantortrumma i anläggningen behandlar ca. 15.000 m³/år.

Enköping, Högby gård

Tre Quantortrummor för hästgödsel.

Heinola, Finland

Två Quantortrummor för rötslam.